Barcamp Yerevan 2015 իմ ելույթը ֊ տվյալների ստուգում հայ֊ադրբեջանական տեղեկատվական տիտտիրիտներում

իմ ելույթը BarCamp Yerevan​ - 3 ժամ 25 րոպեից սկսած։ Տվյալների ստուգում հայ֊ադրբեջանական տեղեկատվական տիտտիրիտների ընթացքում։ Էս էլ սլայդերը ֊

No comments:

Post a Comment

Ինչպես պաշտպանվել Ինստագրամի եւ Ֆեյսբուքի վրա հարձակումներից

Հայաստանում Ինստագրամի եւ Ֆեյսբուքի հաշիվների վրա հարձակումները, դրանց կոտրելը դարձել են լուրջ խնդիր։ Քանի որ զոհերի մեջ են մեծ քանակով ա...