Ads

Turkish web-sites hacked by Armenian MMCA group

The list:

http://www.kiraz.gov.tr/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23476854

http://ercismuftulugu.gov.tr/
http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=200103
http://zone-hc.com/archive/mirror/3c1d072_ercismuftulugu.gov.tr_mirror_.html

http://www.bmsimalat.com/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23476888

http://www.beksanyedekparca.com/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23476904

http://aprilboya.com/
http://www.aljyyosh.org/mirror.php?id=195545

http://solmazlar.com.tr/
http://zone-hc.com/archive/mirror/375fc97_solmazlar.com.tr_mirror_.html

http://www.poleks.com.tr/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23476949

http://www.ketsan.com.tr/haberoku.php?id=31
http://www.zone-h.org/mirror/id/23476877

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...