Ads

Social Media in Armenia, December 2014

October 2014 report

Odnoklassniki.ru, MoiMir@Mail.ru, email@Mail.ru cumuliative weekly active users -  1 307 000 ( +218 000 from October)Odnoklassniki weekly active users - 926 000 ( +58 000 from October)
Facebook active users - 740 000 (+ 60 000 from October)
VKontakte registered users - 794 000 (+ 39 000 from October)Odnoklassniki   growth  No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...