Անձնական տվյալների պաշտպանությունը Հայաստանում՝ քննարկում