Ads

Twitter: number of monthly active users in Armenia, Azerbaijan and Georgia, 2016 Feb

According to Twitter Ads stats there are estimated number of users in the following locations (Estimate is based on a 30-day lookback window):

Armenia - estimated 23-35 000 users

Male ~ 12-18 000
Female ~ 11-17 000


Azerbaijan - estimated 49-76 000 users

Male ~34-51 000
Female ~15-25 000
Note: In Facebook there is the same gender imbalance in Azerbaijan

Georgia - estimated 52-78 000 users

Male ~24-37 000
Female ~ 28-41 000

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...