Ads

AZERBAIJAN MORTGAGE FUND of Central Bank hacked by Armenian ASALA group, data leaked

AZERBAIJAN  MORTGAGE FUND of Central Bank ofAzerbaijan hacked by Armenian A.S.A.L.A.group http://amf.cbar.az/

Data of clients leaked 
No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...