Ads

Հայտնաբերվել են ՌԴ֊ի կողմից արգելափակվող կայքեր

Several sites were blocked in Armenia by Russian Beelline provider: sites are blocked in Russia by court. This case is violating Armenian laws and net neutrality.

Armenian Beeline as a responce started work for unblocking sites.

UPDATE. (13.05) Issue solved by local Beeline

Կրկին Հայաստանի տարածքում մի քանի կայք սկսել են արգելափակվել Ռուսաստանի կապ մատակարարողի, ՌԴ֊ի Բիլայնի կողմից։ Ինչը սպառողների իրավունքների, Հայաստանի սուվերենիտետի, ինչպես նաեւ ցանցային նեյտրալիտետի խախտում է։

Հայաստանյան Բիլայնը, տեղեկացվելուց հետո, քայլեր ձեռնարկեց ապաարգելափակելու ուղղությամբ


No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...