Mastodon

#Azerbayjan embassies hacked by #Armenian MMCA hackers

1)http://www.azembassy.ch/ | (embassy of the azerbaijan to the switzerland) ->
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708427

2) http://www.azembassy.ae/?options=content&id=126 | (embassy of the azerbaijan to the arab emirates) ->
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708465

3) http://www.azembassy.qa/?options=content&id=139 | (embassy of the azerbaijan to the qatar) ->
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=209407

4) http://www.azembassy.nl/?options=content&id=107 | ( embassy of the azerbaijan to the netherlands) ->
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708451

5) http://unicef.az/ | (#UNICEF azerbaijan)
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708468

6) http://www.azdelunesco.org/?options=content&id=33 | (permanent delegation of
the republic of azerbaijan to #UNESCO) ->
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=209410

7) http://www.aznatomission.be/?options=content&id=51 | (Mission of azerbaijan to #Nato) ->
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708466

8) http://www.aida.az/ | (ministry of foreign affairs azerbaijan international development agency) ->
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708467

9) http://www.kamilmamedov.com/ | (an azeri general website) ->
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708470

10) http://www.bakuhospital.az/?options=content&id=8 | (military hospital of the ministry of national security) ->
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708440

---------------------------------
11) http://www.gashimovchess.com/?options=content&id=26
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708508

12) http://www.afc.az/index.php?options=content&id=493
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708484

13) http://www.ils.edu.az/?options=content&id=32
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708485

14) http://byd.az/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708473

15) http://www.murano-shop.az/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708474

16) http://www.masalrestaurant.az/index.php
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708483

17) http://www.gashimovchess.com/?options=content&id=26
http://zone-h.org/mirror/id/23708508

18) http://www.rspremium.az/?options=content&id=1
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708498

19) http://www.bakudosug.az/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708475

20) http://www.aviltravel.com/?options=content&id=26
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708503

21) http://www.audiovisual.az/
http://zone-h.org/mirror/id/23708542

22) http://www.wiselink.eu/?options=content&id=13
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708504

23) http://www.sunbeach.az/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708478

24) http://www.palmista.com/index.php?options=content&id=59
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708505

25) http://www.mycase.az/index.php?options=content&id=76
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708507

26) http://www.sham-fi.com/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708482

27) http://www.sham-fi.az/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708481

28) http://www.improtex.travel/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708471

29) http://www.lagarde-robe.com/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708479

30) http://bydauto.az/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708472

31) http://www.azerbaijanfilm.az/?options=content&id=794
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708506

32) http://cagteks.az/index.php?options=content&id=17
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708509

33) http://www.filmamateur.az/
http://www.zone-h.org/mirror/id/23708480

հունգարական կայքեր և տվյալներ
http://filmhiradokonline.hu/search.php?k=11
http://aljyyosh.org/mirror.php?id=209377

http://erezdmagadotthon.hu/

http://www.birding.hu/ կայքի տվյալները կարող եք ներբեռնել՝
https://www.sendspace.com/file/rovsqu

No comments:

Post a Comment

Ինչպե՞ս դուրս գալ էլ փոստի և սոցցանցերի հաշիվներից այլ սարքերից

Քանի որ շատ արցախցիներ թողել են իրենց համակարգիչները Արցախում, եւ այնտեղ իրենք լոգին եղած են իրենց հաշիվներում եւ դա կարող է ընկնել թշնամու ...