Ads

Ամենատարածված գաղտնաբառերը՝ 2014 Top

Անցյալ տարվա տվյալների թարմացում է եկել
Այսպիսով, ամենատարածված գաղտնաբառերը

1    123456 (Unchanged from 2013) 
2    password (Unchanged) 
3    12345 (Up 17) 
4    12345678 (Down 1) 
5    qwerty (Down 1) 
6    1234567890 (Unchanged) 
7    1234 (Up 9) 
8    baseball (New) 
9    dragon (New) 
10    football (New) 
11    1234567 (Down 4) 
12    monkey (Up 5) 
13    letmein (Up 1) 
14    abc123 (Down 9) 
15    111111 (Down 8) 
16    mustang (New) 
17    access (New) 
18    shadow (Unchanged) 
19    master (New) 
20    michael (New) 
21    superman (New) 
22    696969 (New) 
23    123123 (Down 12) 
24    batman (New) 
25    trustno1 (Down 1)

source 

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...