Wednesday, October 1, 2014

Sex and Love in Hollywood

You say love is in the air? But after 1972 (guess why) we can see the F word usage in movies is dramatically increasing (while nothing is changing with L word). And starting from 2014 there is no bi difference between L and F words.

Hallelujah my children!

data from bookworm:movies

Monday, September 22, 2014

Ինչպես գտնել կորցրած iPhone, iPad, Android խելախոս կամ պլանշետ

Քանի որ վերջին օրերին արդեն մի քանի մարդ հարցնում է, թե ինչպես գտնի իր կորցրած հեռախոսը կամ պլանշետը, ապա աասեմ, որ խնդիրը նրանում է, որ շատերը չեն ակտիվացնում սարքի գտնելու ֆունկցիան։

iOS դեպքում ֊  iPhone, iPad ֊

Գնում եք Settings հետո iCloud. Հետո ակտիվացնում եք, եթե անջատված է,
If Find My iPhone ( iPad , iPod).

Եթե կորել է սարքը (վայ֊վայ֊վայ), ապա ձեր Apple ID ֊ով մտնում եք icloud.com/#find ։ Այստեղ արդեն կարող եք տեսնել , թե վերջին անգամ երբ է ձեր սարքը օնլայն եղել։ Եթե այս պահին ցանցում չէ սարքը, միացնում եք
“Notify me when found”, այս դեպքում հենց սարքը մտնի ցանց, դուք նամակ կստանաք։

Android դեպքում 

քաշում եք եւ տեղադրում Android Device Manager հավելվածը, որը հենց Google արտադրել (Չգիտեմ, թե ինչու չեն մտցրել Անդրոյիդի բազային փաթեթի մեջ)։

Կորելու դեպքում մտնում եք հետեւյալ հասցեով ֊ https://www.google.com/android/devicemanager։

Այստեղից կարող եք ոչ միայն հեռախոսը գտնել, այլ նաեւ ստիպել, որ այն զանգի, եթե նույնիսկ ձայնը անջատված է (սա ավելի հաճախ է պետք գալիս տան պայմաններում)։ Ինչպես նաեւ ամբողջությամբ մաքրել հեռախոսը, որպեսզի ձեր տվյալները չընկնեն ուրիշի ձեռքը։


Saturday, September 20, 2014

Armenian MMCA group hacked Azerbaijani and Turksih sites

Monte Melkonian Cyber Army hacked several sites. Hacking was dedicated to Armenia Independence Day.

http://islamaz.com
http://www.zone-h.org/mirror/id/22925183

http://solmazlar.com.tr/
http://hack-mirror.com/118980.html

http://www.asarcikkazakli.com/haber.php?no=18
http://www.zone-h.org/mirror/id/22925184

http://iznikakinelektronik.com/
http://hack-mirror.com/119135.html

http://forens.az/telim/2/hacked+by+monte+melkonian+cyber+army.html
http://www.zone-h.org/mirror/id/22925651

http://osmaniye-bld.gov.tr/images/MMCA.png
http://www.peeep.us/d223d32b

http://www.osmaniye.bel.tr/images/MMCA.png
http://www.peeep.us/7e2f2ee3

http://zamanyolu.com.tr/images/MMCA.png
http://www.peeep.us/f137b931

http://ulusalcaykonseyi.org.tr/images/MMCA.png
http://www.peeep.us/0107abd2

http://beylikova.bel.tr/images/MMCA.png
http://www.peeep.us/e5a06c4f