Thursday, May 26, 2016

Facebook became #1 social network in Armenia

Russian Odnoklassniki.ru always was a first social network in Armenia. Facebook always was #2.
But April 2016 changed the situation. According to stats in April number of FB monthly users increased to 960K, while OK users flow decreased to 940 K.

Odnoklassniki monthly traffic by Liveinternet.ru

Thursday, May 5, 2016

Ինչպես խոսել երեխաների հետ պատերազմի մասին

Սա ձայնագրություն է Արեգնազան կրթահամալիրում երեխաների ծնողների հետ հանդիպումից։ Գրվել է ապրիլի 19-ին։

Monday, February 29, 2016

Twitter: number of monthly active users in Armenia, Azerbaijan and Georgia, 2016 Feb

According to Twitter Ads stats there are estimated number of users in the following locations (Estimate is based on a 30-day lookback window):

Armenia - estimated 23-35 000 users

Male ~ 12-18 000
Female ~ 11-17 000


Azerbaijan - estimated 49-76 000 users

Male ~34-51 000
Female ~15-25 000
Note: In Facebook there is the same gender imbalance in Azerbaijan

Georgia - estimated 52-78 000 users

Male ~24-37 000
Female ~ 28-41 000