Tuesday, November 25, 2014

Azerbaijan Justice and Health ministries data leaked by Armenian hackers

Data from ministries of Justice and Health  and two other (entertainment) sites leaked by Monte Melkonian Cyber Army hacking team. Hack dedicated to pilots of Armenian helicopter downed at November 12.

HACKED BY MONTE MELKONIAN CYBER ARMY

Sergey Sahakyan (1976-2014)
Azat Sahakyan (1990-2014)
Sargis Nazaryan(1989-2014)

► Azerbaijan Ministry of Justice data stamped by Monte Melkonian Cyber Army [justice.gov.az] ✔
► Azerbaijan Ministry of Health data stamped by Monte Melkonian Cyber Army [sehiyye.gov.az] ✔
► Azeri Citylife.az site data stamped by Monte Melkonian Cyber Army [citylife.az] ✔
► Azeri Hot.Fox.az site data stamped by Monte Melkonian Cyber Army [hot.fox.az] ✔

justice.gov.az || 140 users, pass and 5500 letters ||| Download ► https://www.dropbox.com/s/0nwn9ssffpybxwf/justice.gov.az.rar

sehiyye.gov.az || 4 admin users, pass, e-mail, ip ||| Download ► https://www.dropbox.com/s/4oo1j62tbnj42kf/sehiyye.gov.az.rar

citylife.az || 15500 users, pass, e-mail ||| Download ► https://www.dropbox.com/s/fe88cfaam4cxw07/citylife.az.rar

hot.fox.az || 15000 users and passwords ||| Download ► https://www.dropbox.com/s/zklosx62dzn2mt3/hot.fox.az.rar

More here

Sunday, November 23, 2014

First ever tweets about Armenia

Fisrt tweets using words Armenia, Karabakh, Artsakh and Yerevan in Armenian, English and RussianAnd first ever tweet:Done by this good thing

Friday, November 14, 2014

Facebook-ում տարածվող կասկածելի տեսանյութ

Նման տեսանյութ տեսնելիս՝ մի միացրեք


Քանի որ ձեզ խաբեությամբ փորձելու են քցել կասկածելի ֆայլ, իբր թե Flash Player update համար դա պետք է ներբեռնել 

Սրան կտացնելով դուք կներբեռնեք .exe ֆայլ, որը կասկածելի է։ Չնայած, այս պահին միայն մի վիրուսային համակարգ է դա համարում վտանգավոր։ Մեկա մի սեղմեք։ 
Մերսի Rafael Vance գտնելու համար