Ads

Armenian hackers leaked 16 000 users data of blogs from Azerbaijan

Armenian Cyber Army leaked ~16K users data and database of blog platform from Azerbaijan Kayzen.em.  SQL database available here. Users database available here.

Hackers also defaced sites. Sites were attacked in memory of sergeant Armen Hovhannisyan.

1) http://kayzen.me
http://zone-h_org/mirror/id/25489551
http://aljyyosh_org/mirror.php?id=128050

2) http://obraduy.com/
http://aljyyosh_org/mirror.php?id=128051

3) http://rockstone.az/
http://zone-h_org/mirror/id/25490362
http://aljyyosh_org/mirror.php?id=128053

No comments:

Post a Comment

Անձնական տվյալները, ադրբեջանական հաքերները եւ կառավարելի քաոսը

Կորոնավիրուսը շատ բան փոխեց, շատ խնդիրներ ստեղծեց, ավելի շատ արդեն եղած խնդիրներ վերհանեց։ Ամենահետաքրքիր թեմաներից մեկը անձնական տվյալների ...