Turkish online shop hacked, users data leaked

Turkish inciaricilik.com online shop hacked by Armenian MMCA hacking group  (Monte Melkonian Cyber Army), users data (about 900 users) leaked, including emails and passwords hashes

No comments:

Post a Comment

Ինչպես պաշտպանվել Ինստագրամի եւ Ֆեյսբուքի վրա հարձակումներից

Հայաստանում Ինստագրամի եւ Ֆեյսբուքի հաշիվների վրա հարձակումները, դրանց կոտրելը դարձել են լուրջ խնդիր։ Քանի որ զոհերի մեջ են մեծ քանակով ա...