Forum fox.az from Azerbaijan hacked, more then 3200 users data leaked

Armenian hacker ArmKing  leaked users data from Forum.fox.az web-site: emails and hashes of passwords of >3200 users.

Leaked data is here


No comments:

Post a Comment

Կիբեր֊անվտանգությունը 2021 թվականի․ սպասումները եւ անելիքները

  Հաշվի առնելով 2020 թվականի իրողությունները, կապված կորոնվարիուսի եւ Արցախյան պատերազմի հետ, ինչպես նաեւ սպասվող քաղաքական եւ հասարակակա...